Als ouders getrouwd zijn hebben zij het gezamenlijk gezag over de kinderen. Als zij niet langer getrouwd zijn of dat nooit zijn geweest kan het zijn dat zij het gezamenlijk hebben of dat een van de ouders het gezag heeft. Er zijn allerlei redenen waarom een of beide ouders die situatie wil veranderen. Ook is het mogelijk om gezamenlijk gezag te vragen met een nieuwe partner. Een procedure bij de rechtbank kan ik voor u verzorgen.

Een veelgehoorde klacht is: moeder werkt niet mee aan de omgangsregeling tussen vader en de kinderen. Een andere veelgehoorde klacht: vader houdt zich niet aan de regeling, maar komt en gaat wanneer hem dat uitkomt. Als een omgangsregeling niet goed loopt kan geprobeerd worden via mediation tussen de ouders betere afspraken te maken. Ook kan aan de rechter worden gevraagd een regeling vast te stellen of te veranderen. Op beide manieren kan ik u bijstaan.

Muller Advocaat en Mediator staat voor een persoonlijke en zorgvuldige aanpak van juridische geschillen. Mr. Johanna L. Muller is scheidingsmediator en is gespecialiseerd in het (internationaal) personen-, familie- en jeugdrecht en het regulier vreemdelingenrecht

Mr Johanna L. Muller is advocaat in Amsterdam sinds 1980

Mr Johanna L. Muller heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de hoofdrechtsgebieden Familierecht (met name: Bijzonder curator, Internationaal privaatrecht, Jeugdbeschermingsrecht, Ouderschap en erkenning) en Vreemdelingenrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Bel voor juridisch advies020-6208789
Stuur een berichtmuller@mulleradvocaat.nl
KantoorOostenburgervoorstraat 90,
Amsterdam