Als een ouder een kind mee naar een land neemt waar het kind niet zijn gewone verblijfplaats heeft, zonder toestemming van de andere ouder terwijl beiden gezag hebben, dan is er sprake van internationale kinderontvoering. Een dergelijke stap is vaak het begin van vele procedures tussen de ouders. Er moet snel worden gehandeld.

Ik heb kennis van de toepasselijke verdragen en EU-verordeningen en ervaring in dergelijke procedures.

Veel verdriet kan worden voorkomen als er voor vertrek naar het buitenland tussen de ouders afspraken worden gemaakt of, als dat niet lukt, de zaak aan de rechter wordt voorgelegd.

Ik adviseer u graag over uw rechten en plichten als ouder in verband met een gewenst vertrek van uzelf of de andere ouder naar het buitenland.

Muller Advocaat en Mediator staat voor een persoonlijke en zorgvuldige aanpak van juridische geschillen. Mr. Johanna L. Muller is scheidingsmediator en is gespecialiseerd in het (internationaal) personen-, familie- en jeugdrecht en het regulier vreemdelingenrecht

Mr Johanna L. Muller is advocaat in Amsterdam sinds 1980

Mr Johanna L. Muller heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de hoofdrechtsgebieden Familierecht (met name: Bijzonder curator, Internationaal privaatrecht, Jeugdbeschermingsrecht, Ouderschap en erkenning) en Vreemdelingenrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Bel voor juridisch advies020-6208789
Stuur een berichtmuller@mulleradvocaat.nl
KantoorOostenburgervoorstraat 90,
Amsterdam