Het eerste adviesgesprek van ongeveer een half uur en / of de eerste advisering via e-mail of telefoon is op ons kantoor altijd gratis.
Heeft u mijn hulp verder nodig dan zullen wij direct bespreken wat de verdere kosten zijn, zodat u weet waar u aan toe bent. De afspraken zullen door mij schriftelijk worden bevestigd.

Gefinancierde rechtsbijstand.
Mogelijk komt u in aanmerking voor subsidie voor de advocaatkosten ofwel gefinancierde rechtsbijstand.

Ik sta ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en kan u op basis van een zogenaamde toevoeging bijstaan.

Of subsidie mogelijk is hangt af van de hoogte van uw gezinsinkomen. Op dit moment is subsidie mogelijk als uw gezinsinkomen niet meer bedraagt dan € 25.800 voor een alleenstaande, en € 36.400 voor een meerpersoonshuishouden. Het hangt ook af van de soort zaak waarin ik u bijsta. Niet in alle gevallen waarin bijstand van een advocaat gewenst of zelfs noodzakelijk is, wordt subsidie verleend. Komt u waarschijnlijk in aanmerking, dan zal ik een toevoeging voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze instantie stelt vast of u daadwerkelijk in aanmerking komt en welke eigen bijdrage u dan zelf aan mij moet betalen. De rest van mijn honorarium zal ik dan van de staat ontvangen.

Rechtshulp van een advocaat is nooit gratis! U zult in alle gevallen zelf een eigen bijdrage voor uw advocaat moeten betalen. Het is mogelijk via het Juridisch Loket (0900-8020) korting op de eigen bijdrage te krijgen. Wilt u meer weten en berekenen wat in uw geval uw eigen bijdrage zal zijn, kijkt u dan op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rechtsbijstand.nl.

Zonder subsidie.
Is in uw geval geen subsidie mogelijk, dan zult u mijn honorarium geheel zelf moeten betalen. In de meeste gevallen hanteer ik daarbij een uurtarief van € 200,- inclusief BTW, soms kan ik vooraf een vast bedrag met u afspreken. Als wij een uurtarief afspreken dan stuur ik u, afgezien van de eindnota, regelmatig een tussentijdse nota, waarbij een specificatie van mijn werkzaamheden wordt gevoegd.

Andere kosten.
Houdt u er rekening mee dat er meestal bijkomende kosten zijn die ik u in rekening zal brengen, zoals griffierecht, leges, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en aangetekende brieven. Deze kosten vallen niet (altijd) onder de subsidie.

Betalingsvoorwaarden.
Gewoonlijk stuur ik u zodra de afspraken over de kosten zijn gemaakt een nota, zodat u een deel van het honorarium of de eigen bijdrage en de bijkomende kosten kunt betalen voor ik met mijn werk begin. De betalingstermijn is veertien dagen. Betaling in termijnen is altijd bespreekbaar.

 

Muller Advocaat en Mediator staat voor een persoonlijke en zorgvuldige aanpak van juridische geschillen. Mr. Johanna L. Muller is scheidingsmediator en is gespecialiseerd in het (internationaal) personen-, familie- en jeugdrecht en het regulier vreemdelingenrecht

Mr Johanna L. Muller is advocaat in Amsterdam sinds 1980

Mr Johanna L. Muller heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de hoofdrechtsgebieden Familierecht (met name: Bijzonder curator, Internationaal privaatrecht, Jeugdbeschermingsrecht, Ouderschap en erkenning) en Vreemdelingenrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Bel voor juridisch advies020-6208789
Stuur een berichtmuller@mulleradvocaat.nl
KantoorOostenburgervoorstraat 90,
Amsterdam