Iedereen die kinderen krijgt wordt geacht daar goed voor te kunnen zorgen. Soms lukt dat niet. Kinderen dreigen de dupe te worden van de onmacht van hun ouders. Ouders en kinderen kunnen vrijwillige hulp en begeleiding vragen, bijvoorbeeld via de Ouder- en kindteams of Veilig Thuis.

De Raad voor de Kinderbescherming kan ook aan de kinderrechter vragen de kinderen onder toezicht te stellen. Dit betekent dat een gezinsvoogd toezicht gaat houden op de opvoeding en de ontwikkeling van de minderjarige. De gezinsvoogd zal fungeren als ‘regisseur’ en de nodige begeleiding regelen en/ of op zoek gaan naar passende hulpverlening. Meestal wordt een  ondertoezichtstelling (ots) opgelegd voor de duur van één jaar. De ondertoezichtstelling kan telkens door de kinderrechter verlengd worden, uiterlijk tot de 18e verjaardag van het kind. Soms is dat niet voldoende en wordt besloten de kinderen uit huis te plaatsen. Voor de kinderen wordt dan een pleeggezin of een tehuis gezocht.

Het blijft de bedoeling dat de ouders op den duur de verzorging weer op zich nemen. Kan dat niet, dan kan de rechter het gezag van de ouders beëindigen. Er wordt in dat geval tegelijkertijd een voogd over de kinderen benoemd.

Het zijn emotionele momenten voor ouders en kinderen wanneer Jeugdbescherming en de Raad voor de Kinderbescherming zich met een gezin gaat bemoeien. De belangen van ouders en kinderen kunnen sterk uiteen gaan lopen. Het is dan ook mogelijk dat het kind zijn eigen advocaat heeft en de ouders hun eigen advocaat zodat iedereen zijn eigen vertrouwenspersoon heeft die voor de specifieke belangen opkomt. In een later stadium kan de pleegouder het belang van het kind anders beoordelen dan de eigen ouders en de gezinsvoogd. De pleegouder kan dan net als het kind en de ouders advies en bijstand vragen aan een advocaat.

In alle gevallen kunnen zowel de ouders als de kinderen contact met mij opnemen voor advies en bijstand in de procedure.

Bijzonder Curator.

Als een kind / jeugdige klem komt te zitten tussen alle volwassenen die wat over hem of haar te zeggen hebben, ouders, pleegouders, gezinsvoogd, voogd, dan kan de benoeming van een bijzonder curator steun bieden. De bijzonder curator vertegenwoordigt de jeugdige in de procedure en onderzoekt verder wat er nodig is om tot een goede oplossing van de problemen te komen.

De Rechtbank Amsterdam benoemt mij regelmatig tot bijzonder curator.

Muller Advocaat en Mediator staat voor een persoonlijke en zorgvuldige aanpak van juridische geschillen. Mr. Johanna L. Muller is scheidingsmediator en is gespecialiseerd in het (internationaal) personen-, familie- en jeugdrecht en het regulier vreemdelingenrecht

Mr Johanna L. Muller is advocaat in Amsterdam sinds 1980

Mr Johanna L. Muller heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de hoofdrechtsgebieden Familierecht (met name: Bijzonder curator, Internationaal privaatrecht, Jeugdbeschermingsrecht, Ouderschap en erkenning) en Vreemdelingenrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Bel voor juridisch advies020-6208789
Stuur een berichtmuller@mulleradvocaat.nl
KantoorOostenburgervoorstraat 90,
Amsterdam