Uw voor- en achternaam liggen vast in uw geboorteakte. U kunt om allerlei redenen uw voornaam, achternaam of beide willen veranderen. Sommige mensen willen graag een voornaam toevoegen. Een voornaam kan worden gewijzigd via een verzoekschriftprocedure bij de rechtbank. Een verzoek tot wijziging van de achternaam moet worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, via de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bij het indienen van een verzoek voornaamswijziging bij de rechtbank is vertegenwoordiging door een advocaat verplicht. Een verzoek achternaamswijziging kunt u zelf indienen. Ik kan u in beide gevallen adviseren en indien gewenst een verzoek indienen. Houdt u er wel rekening mee dat in dit soort zaken geen beroep op de gefinancierde rechtsbijstand kan worden gedaan. Zie verder bij kosten.

Muller Advocaat en Mediator staat voor een persoonlijke en zorgvuldige aanpak van juridische geschillen. Mr. Johanna L. Muller is scheidingsmediator en is gespecialiseerd in het (internationaal) personen-, familie- en jeugdrecht en het regulier vreemdelingenrecht

Mr Johanna L. Muller is advocaat in Amsterdam sinds 1980

Mr Johanna L. Muller heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de hoofdrechtsgebieden Familierecht (met name: Bijzonder curator, Internationaal privaatrecht, Jeugdbeschermingsrecht, Ouderschap en erkenning) en Vreemdelingenrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Bel voor juridisch advies020-6208789
Stuur een berichtmuller@mulleradvocaat.nl
KantoorOostenburgervoorstraat 90,
Amsterdam