Bij de beëindiging van een ongehuwde en ongeregistreerde relatie zullen vaak de volgende zaken geregeld moeten worden:

Kinderen
- Ouderlijk gezag
- Omgangsregelingen / co-ouderschap
- Kinderalimentatie, verdeling van de kosten van de kinderen

De afspraken kunnen door de ouders worden vastgelegd in een ouderschapsplan met behulp van een mediator.

Huisvesting
Besloten moet worden wie in de woning blijft wonen. Als het om een koophuis gaat zal dit misschien moeten worden verkocht. Besloten moet dan worden hoe lang een van beide partijen nog van de woning gebruik mag maken. Als het om een huurhuis gaat zal geregeld moeten worden dat degene die blijft wonen ook huurder is.

Verdeling gezamenlijk bezit en schulden
Meestal zijn er zaken gezamenlijk gekocht, zoals de inboedel. Ook kunnen er gezamenlijke schulden zijn, bijvoorbeeld van een lening die is aangegaan. De verdeling zal moeten worden afgesproken.De partners kunnen via mediation hun afspraken in een convenant (laten) vastleggen. Soms is vastlegging van deze afspraken door de rechter noodzakelijk om ze te laten werken tegenover derden.

Als partijen er in onderling overleg niet uitkomen kan door één van hen het oordeel van de rechter worden gevraagd.

Muller Advocaat en Mediator staat voor een persoonlijke en zorgvuldige aanpak van juridische geschillen. Mr. Johanna L. Muller is scheidingsmediator en is gespecialiseerd in het (internationaal) personen-, familie- en jeugdrecht en het regulier vreemdelingenrecht

Mr Johanna L. Muller is advocaat in Amsterdam sinds 1980

Mr Johanna L. Muller heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de hoofdrechtsgebieden Familierecht (met name: Bijzonder curator, Internationaal privaatrecht, Jeugdbeschermingsrecht, Ouderschap en erkenning) en Vreemdelingenrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Bel voor juridisch advies020-6208789
Stuur een berichtmuller@mulleradvocaat.nl
KantoorOostenburgervoorstraat 90,
Amsterdam