Echtgenoten en ex-echtgenoten hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar. Een regeling die bijvoorbeeld bij de echtscheidingsprocedure is vastgesteld kan later moeten worden bijgesteld. Ouders hebben een onderhoudsplicht tegenover hun kinderen. Ook als er alleen een biologische of juist juridische band bestaat.

Ons kantoor kan (ex-)echtgenoten, ouders en kinderen adviseren over de diverse verplichtingen, berekenen wat de behoefte is aan alimentatie en wat de draagkracht is van de alimentatieplichtige. Ik kan u bijstaan in de procedure.

Muller Advocaat en Mediator staat voor een persoonlijke en zorgvuldige aanpak van juridische geschillen. Mr. Johanna L. Muller is scheidingsmediator en is gespecialiseerd in het (internationaal) personen-, familie- en jeugdrecht en het regulier vreemdelingenrecht

Mr Johanna L. Muller is advocaat in Amsterdam sinds 1980

Mr Johanna L. Muller heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de hoofdrechtsgebieden Familierecht (met name: Bijzonder curator, Internationaal privaatrecht, Jeugdbeschermingsrecht, Ouderschap en erkenning) en Vreemdelingenrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Bel voor juridisch advies020-6208789
Stuur een berichtmuller@mulleradvocaat.nl
KantoorOostenburgervoorstraat 90,
Amsterdam