Bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap zullen dezelfde zaken moeten worden geregeld als bij een echtscheiding.

Zijn de partners in staat om in onderling overleg het eens te worden over alle gevolgen van de beëindiging en dit vast te laten leggen in een convenant dan komt de rechter er niet meer aan te pas. Een door de partners en de advocaat ondertekende verklaring kan dan direct door de ambtenaar van de burgerlijke stand worden ingeschreven en leidt tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Deze manier van beëindigen is niet mogelijk als de partners kinderen hebben. Dan moet door één partner of beide partners gezamenlijk bij de rechtbank een verzoek worden ingediend, waarbij dan ook een ouderschapsplan moet worden gevoegd, zoals bij een echtscheiding.

Als de partners zonder kinderen het niet eens zijn kan de rechter op verzoek van één van hen de ontbinding van het partnerschap uitspreken.

Muller Advocaat en Mediator staat voor een persoonlijke en zorgvuldige aanpak van juridische geschillen. Mr. Johanna L. Muller is scheidingsmediator en is gespecialiseerd in het (internationaal) personen-, familie- en jeugdrecht en het regulier vreemdelingenrecht

Mr Johanna L. Muller is advocaat in Amsterdam sinds 1980

Mr Johanna L. Muller heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de hoofdrechtsgebieden Familierecht (met name: Bijzonder curator, Internationaal privaatrecht, Jeugdbeschermingsrecht, Ouderschap en erkenning) en Vreemdelingenrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Bel voor juridisch advies020-6208789
Stuur een berichtmuller@mulleradvocaat.nl
KantoorOostenburgervoorstraat 90,
Amsterdam