Scheidingsmediation
Naast het voeren van procedures op tegenspraak heb ik mij toegelegd op scheidingsmediation. Ik ben een ervaren scheidingsmediator, opgeleid binnen de vFAS, en ben aangesloten bij de Vereniging voor Familierechtadvocaten Scheidingsbemiddelaars (vFAS) en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Voor iemand in een scheidingssituatie kan de verleiding soms groot zijn om het verdriet van de scheiding om te zetten in woede en wrok met als gevolg een jarenlange gerechtelijke procedure die uiteindelijk slechts verliezers kent.

Mediation bij scheiding kan uitkomst bieden. Daar is moed voor nodig van twee kanten. Bij een bemiddeling nemen de partners zelf de verantwoordelijkheid voor een regeling van de gevolgen van de scheiding. Bemiddeling kan de pijn van de scheiding niet wegnemen, maar door de directe confrontatie van partijen met elkaar kan zij wel bijdragen aan zowel het doorleven van die pijn als het kanaliseren en hanteerbaar maken van de emoties. Ouders die op deze manier zelf verantwoordelijkheid voor hun scheiding nemen houden hun kinderen uit het loyaliteitsconflict. Scheidingsmediation heeft - zeker als er kinderen zijn - de volgende voordelen boven scheidingsprocedures op tegenspraak:

  • De partners maken onder begeleiding van de mediator hun eigen overeenkomst (convenant), en laten de knopen niet door een derde (de rechter) doorhakken.
  • Alles wordt in één keer geregeld, en niet in afzonderlijke elkaar opvolgende procedures.
  • De overeenkomst kan toegesneden zijn op de levensperspectieven van de partners en de kinderen. Kortom : maatwerk dat de rechtbank niet kan leveren. Escalatie van ruzies door indirecte communicatie (via twee advocaten) wordt voorkomen. Kinderen lijden minder onder de scheiding van hun ouders. De scheiding is sneller geregeld. De kosten zijn lager dan bij een procedure met twee advocaten.

Ook als u als alleenstaande ouder een geschil heeft met de vader of moeder van uw kind(eren) kan mediation een goede manier zijn om snel tot goede afspraken te komen.

Als u contact opneemt in verband met een scheiding zal ik eerst met u bespreken of mediation voor u en uw (ex-)partner een reële mogelijkheid is. Is dat het geval dan zal ik u beiden als mediator begeleiden naar een voor u allebei aanvaardbaar eindresultaat. Is mediation niets voor u, dan zal ik u graag als advocaat bijstaan en uw belangen in de procedure behartigen..

 

Muller Advocaat en Mediator staat voor een persoonlijke en zorgvuldige aanpak van juridische geschillen. Mr. Johanna L. Muller is scheidingsmediator en is gespecialiseerd in het (internationaal) personen-, familie- en jeugdrecht en het regulier vreemdelingenrecht

Mr. Johanna L. Muller is advocaat in Amsterdam sinds 1980

Mr. Johanna L. Muller is aangesloten bij VFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) , de VNJA (Vereniging van Nederlandse Jeugdrecht Advocaten) en de Werkgroep Vreemdelingenrecht

Bel voor juridisch advies020-6208789
Stuur een berichtmuller@mulleradvocaat.nl
KantoorOostenburgervoorstraat 90,
Amsterdam