Wat moet er worden geregeld bij de echtscheiding?

Voor bijna elke echtscheiding geldt dat daarin de volgende zaken moeten worden geregeld:

Kinderen

  • Ouderlijk gezag
  • Omgangsregelingen / co-ouderschap
  • Kinderalimentatie, verdeling van de kosten van de kinderen

De afspraken over de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan dat bij een verzoek tot echtscheiding moet worden ingediend.

Vermogensverdeling / afwikkeling huwelijkse voorwaarden

  • Als de partners in gemeenschap van goederen zijn getrouwd moeten zij een regeling treffen ten aanzien van de verdeling van hun gemeenschappelijk vermogen.
  • Als de partners op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd zijn er in het algemeen een aantal zaken te verdelen en te verrekenen. In de akte van huwelijkse voorwaarden kan daarover een regeling zijn opgenomen.

Huisvesting
Huisvesting van partijen is een onderwerp dat in vrijwel iedere echtscheiding geregeld moet worden. Besloten moet worden wie in de echtelijke woning blijft wonen. Als het om een koophuis gaat moet dat misschien worden verkocht. Besloten moet dan worden hoe lang een van beide partijen nog van de woning gebruik mag maken.

Partneralimentatie
Na echtscheiding blijven partijen volgens de wet in beginsel nog 12 jaar financieel verantwoordelijk voor elkaar. Zij kunnen in het convenant hierover zelf een regeling treffen die bij ieders levensperspectief past. Als na echtscheiding de omstandigheden één van de partijen wijzigen kan dat aanleiding zijn om een aparte alimentatieprocedure te starten. Ook hierover kunnen in een convenant afspraken worden opgenomen.

Pensioenen
De rechter bemoeit zich in beginsel niet met de pensioenen. Als de partners zelf niets regelen geldt er een wettelijke standaardregeling. Partijen kunnen in een convenant een eigen regeling opnemen.

Al deze punten zullen voor zover van toepassing in een mediation kunnen worden besproken. De afspraken zullen vervolgens in een convenant worden vastgelegd. De rechtbank zal dan slechts de echtscheiding hoeven uit te spreken en kan verder verwijzen naar het convenant. Ook het overleg van partijen met behulp van twee advocaten kan tot resultaat hebben dat er een convenant wordt opgemaakt. Is er geen sprake van onderlinge overeenstemming dan zal aan de rechter om een beslissing worden gevraagd.

Muller Advocaat en Mediator staat voor een persoonlijke en zorgvuldige aanpak van juridische geschillen. Mr. Johanna L. Muller is scheidingsmediator en is gespecialiseerd in het (internationaal) personen-, familie- en jeugdrecht en het regulier vreemdelingenrecht

Mr Johanna L. Muller is advocaat in Amsterdam sinds 1980

Mr Johanna L. Muller heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de hoofdrechtsgebieden Familierecht (met name: Bijzonder curator, Internationaal privaatrecht, Jeugdbeschermingsrecht, Ouderschap en erkenning) en Vreemdelingenrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Bel voor juridisch advies020-6208789
Stuur een berichtmuller@mulleradvocaat.nl
KantoorOostenburgervoorstraat 90,
Amsterdam